Het zijn van een Stiltegebied

In het dichtbevolkte Nederland  worden veel mensen (ernstig) gehinderd door geluid. De belangrijkste dingen die deze hinder veroorzaken zijn: wegverkeer, buren en vliegverkeer Veel mensen hebben daarom de behoefte om zo nu en dan de stilte op te kunnen zoeken. Dit kunnen ze doen in rustige stilte gebieden. Een stiltegebied betekent een gebied waar het geluid van de omgeving onder een bepaalde grens blijft. De geluidbelasting mag door het gedrag van mensen niet hoger zijn dan 40 dB(A) etmaalwaarde. Geluid uit de eigen omgeving, zoals landbouwmachines en apparatuur voor onderhoud en behoud van het gebied, telt niet mee. In 1991 zijn in Gelderland acht stiltegebieden aangewezen met een gezamenlijke oppervlakte van 32.000 hectare. Onder meer door de groei van de steden en de groei van het autoverkeer staat het geluidsniveau in de stiltegebieden onder druk, terwijl de behoefte aan rust juist is toegenomen.
Op grond bovenstaande zijn het gebruik van elektronische en mechanische muziekuitingen beperkt. Het is niet toegestaan om en eigen geluidsinstallatie mee te nemen die de bovengenoemde waarde van 40 dB(A) overschrijdt.

Ook is er geen andere geluidsinstallatie aanwezig anders dan een satellietschotel met tv- en radio ontvangst (ca. 300 tv stations en 150 radiostations, waaronder nagenoeg alle Nederlandse).